50 χρόνια Φ.Ε.Αγρινίου 2022

Hellenic Philatelic Mafia (HPM) (sic) meeting @ Agrinio2022

Refanidis (Thessaloniki), Chazapis (Athens), Paschos (Athens), Choudalakis (Athens), Vaitis (Mytilene), Salonidis (Thessaloniki),
Galinos (Athens), Karras (Agrinio), Papadopoulos (Thessaloniki), Savvopoulos (Athens), Thomareis (Thessaloniki)
Photo: Karniaoutakis (Crete)

Να κοιμάσθε ήσυχοι, η Ελλάς έγινε δυνατή – Ατέρμονα προπαγανδιστικά μηνύματα της 4ης Αυγούστου 1936

Ψηφιακή έκδοση 2022 σε ελεύθερη διάθεση αποκλειστικά από τον ιστότοπο της ΕΦΟ:

E.Φ.Ο. – Διεξαγωγή διαδικτυακών Σεμιναρίων

Η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαδικτυακών Σεμιναρίων με αντικείμενο την ενημέρωση των φιλοτελιστών σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στη διαμόρφωση, αλλά και τη βαθμολογία, ενός εκθέματος σε εκθέσεις επιπέδου FIP.

Η παρακολούθηση των Σεμιναρίων – τα οποία είναι βασισμένα σε αντίστοιχα Σεμινάρια της F.I.P – είναι απολύτως ελεύθερη για οποιονδήποτε φιλοτελιστή.

Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τους αναγνωρισμένους από την ΕΦΟ Εθνικούς Κριτές διαφόρων τάξεων, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοπρόγραμμα.

Το ΔΣ της ΕΦΟ προσκαλεί όλους τους φιλοτελιστές να παρακολουθήσουν τα πιο πάνω Σεμινάρια, τα οποία προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες και υποδείξεις για την αξιολόγηση ενός εκθέματος σε Εθνικές Εκθέσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα των σεμιναρίων καθώς και οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στο :